Copyright

Copyright

© 2016 Underwear For Men (Digo)

Deze website en alle onderdelen daarvan zoals afbeeldingen, design en tekst, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Underwear For Men (Digo).

Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Underwear For Men (Digo) vereist.
Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(ën) over te nemen.

Disclaimer
Underwear For Men (Digo) probeert de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven, echter zijn alle wijzigingen aan tekst, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Underwear For Men (Digo) behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Underwear For Men (Digo) sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Shopping Cart